Adresa noastră

Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A, Targoviste

Info contact

0345 10 33 29

book
pencil
 1. Acasă
 2. »
 3. Înscrieri – Reînscrieri Creșă

Înscrieri – Reînscrieri Creșă

Anunț reînscriere/ înscriere a copiilor antepreșcolari 2023-2024

STIMAȚI PĂRINȚI,

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 2 TÂRGOVIȘTE, conform ordinului ME nr. 482/31.05.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare în anul școlar 2023-2024, VĂ INFORMĂM următoarele:

 1. ETAPA DE REÎNSCRIERE în perioada 06 – 14 iunie 2023 a antepreșcolarilor care au frecventat creșa noastră și doresc să frecventeze și în anul școlar 2023-2024. Această etapă se realizează prin completarea cererilor primite de către părinți și înregistrarea acestora la unitate.
 2. ETAPA DE ÎNSCRIERE a copiilor de vârstă antepreșcolară care doresc să frecventeze unitatea noastră începând cu anul școlar 2023-2024.

Etapa I
Faza 1: 15 – 30 iunie 2023

Etapa II: 03 – 18 iulie 2023

Etapa de ajustări: 20 – 30 august 2023

Final: 31 august

Programul înscrierii pentru depunerea dosarelor la sediul Grădiniței PP nr 2 Târgoviște:

-fizic, la direcțiune:    
luni – joi  între orele 08.00 – 18.00

vineri între orele 08.00 – 17.00

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ANTEPREȘCOLAR:

 • Cerere de înscriere Fişă tip; (Se descarcă de pe site sau se ridică de la sediul nostru)
 • Copie certificat de naștere al copilului (2 exemplare);
 • Copie carte de identitate ale părinților/reprezentanți legali/tutore;
 • Adeverinţă de la locul de muncă pentru fiecare dintre părinți/ reprezentant legal;
 • Certificat de căsătorie;
 • Sentințe/ Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
 • Declarație olografă (scrisă de mână și semnată) de către celălalt părinte (în cazul divorțului/ necăsătoriei) prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ;
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale ;
 • Dosare plastic (2 bucăți).
 

! Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie cu dovada de vaccinare emisă de doctorul de familie (se completează la dosar cu 5 zile înainte de frecventarea unității).

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor disponibile, vor fi aplicate, cumulativ, criteriile de de partajare generale.

Pentru nivelul antepreșcolar, criteriile generale sunt următoarele:

 1. a) copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs;
 2. b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;
 3. c) ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL se asimilează cu cea a părinților/reprezentanților legali care lucrează;
 4. d) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 5. e) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f)  existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
 7. g) cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
 8. h) părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

Director,

Prof. Ștefan Loredana Mariana