Adresa noastră

Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A, Targoviste

Info contact

0345 56 62 45

book
pencil
 1. Acasă
 2. »
 3. Înscrieri – Reînscrieri Grădiniță

Înscrieri – Reînscrieri Grădiniță

Anunț reînscriere și înscriere la grădiniță 2023-2024

STIMAȚI PĂRINȚI,

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 2 TÂRGOVIȘTE, conform ordinului ME nr. 482/31.05.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare în anul școlar 2023-2024, VĂ INFORMĂM următoarele:

A. ETAPA DE REÎNSCRIERE în perioada 06 – 14 iunie 2023: a preșcolarilor care au frecventat grădinița noastră și doresc să frecventeze și în anul școlar 2023-2024. Această etapă se realizează prin completarea cererilor primite de către părinți și înregistrarea acestora la unitate.

B. ETAPA DE ÎNSCRIERE a copiilor de vârstă preșcolară care doresc să frecventeze grădinița noastră începând cu anul școlar 2023-2024.

Etapa I
Faza 1: 15 – 20 iunie 2023
Faza 2: 21 – 26 iunie 2023
Faza 3: 27 – 30 iunie 2023

Etapa II 03 – 18 iulie 2023

Etapa de ajustări: 20 – 30 august 2023

Programul înscrierii pentru depunerea dosarelor:
-fizic, va fi la direcțiune:
luni – joi  între orele 08.00 – 18.00
vineri între orele 08.00 – 17.00

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI LA GRĂDINIȚĂ:

 • Cerere de înscriere Fişă tip; (Se descarcă de pe site sau se ridică de la sediul nostru)
 • Copie certificat de naștere al copilului (2 exemplare);
 • Copie carte de identitate ale părinților/reprezentanți legali/tutore;
 • Adeverinţă de la locul de muncă pentru fiecare dintre părinți/ reprezentant legal;
 • Certificat de căsătorie;
 • Sentințe/ Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
 • Declarație olografă (scrisă de mână și semnată) de către celălalt părinte (în cazul divorțului/ necăsătoriei) prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ;
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice;
 • Dosare plastic (2 bucăți).


 • ! Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie cu dovada de vaccinare emisă de doctorul de familie (se completează la dosar în septembrie).

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor disponibile, vor fi aplicate, cumulative, criteriile de de partajare generale și specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
e) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriul specific de departajare este  următorul:

 • frate/ soră la școala și/ sau creșa din vecinătatea grădiniței (Creșa nr 2 Voinicel Târgoviște)

 

Director,
prof. Ștefan Loredana Mariana

!!! În atenția părinților!
Începând cu 15.06.2023 grădinița noastră își deschide porțile pentru înscrieri în anul școlar 2023-2024
În urma finalizării reînscrierilor și conform planului de școlarizare aprobat de ISJ Dâmbovița vă comunicăm locurile disponibile la fiecare grupă.

Vă așteptăm cu drag!