Adresa noastră

Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A, Targoviste

Info contact

0345 56 62 45

book
pencil
  1. Acasă
  2. »
  3. Înscrieri – Reînscrieri

Înscrieri – Reînscrieri

Listă copii admiși și respinși în etapa I Gr PP nr 2 – preșcolar și antepreșcolar și cele două structuri

Locuri disponibile după etapa de reînscriere – nivel antepreșcolar și preșcolar

ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2, TÂRGOVIȘTE  https://www.facebook.com/profile.php?id=100083003298935

*Înscrierile se vor efectua la sediul Grădiniței cu program prelungit Nr.2, Târgoviște, nivel antepreșcolar de pe str. Radu Vărzaru Armașu, Nr.9A.

INFORMAȚII UTILE:

ORDIN Nr. 4.018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor in unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare si a Calendarului înscrierii copiilor ante preșcolari si preșcolari in anul școlar 2024-2025 in unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel preșcolar si/sau ante preșcolar si in servicii de educație timpurie complementare se regăsește aici:

 https://www.isj-db.ro/static/files/2023_2024/timpurie/ORDIN_M_E_4018_2024_-_INSCRIERE_PRECOLARI_ANTEPRECOLARI.pdf

Calendarul înscrierii copiilor anteprescolari si preșcolari in anul școlar 2024-2025 se regăsește aici: https://www.isj-db.ro/static/files/2023_2024/timpurie/anexa_2_calendar_2024_final.pdf

Cererile tip de înscriere se regăsesc aici:

Nivel ANTEPREȘCOLAR https://www.isj-db.ro/static/files/2023_2024/timpurie/CERERE-TIP_ANTEPRESCOLAR_2024.docx

Nivel PREȘCOLAR https://www.isj-db.ro/static/files/2023_2024/timpurie/CERERE-TIP_PRESCOLAR_2024.docx

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

• Dosar plastic
• a) cerere tip de înscriere;
• b) copie de pe certificatul de naştere al copilului;
• c) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
• d) adeverinţă de angajat pentru fiecare dintre părinţi/reprezentantul legal sau adeverinţă privind perioada concediului de creştere şi îngrijire a copilului, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învăţământul antepreşcolar;
• e) Pentru părinții divorțați-Hotărârea judecătorească care face dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului
• f ) declarație olografă (scrisă de mână și semnată) de către celălalt părinte (în cazul divorțului/necăsătoriei) prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ;
• g) alte documente doveditoare ( certificate de căsătorie, documente medicale, sentință judecătorească – unde este cazul)

DOCUMENTE doveditoare care fac obiectul criteriilor generale de departajare (daca este cazul) cum ar fi, dar fără a se limita la acestea:

• decizie pensionare părinte;
• certificat de handicap părinte;
• certificat de handicap copil și/sau certificate de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
• document care dovedește că ante/preșcolarul beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială;
• adeverință care atestă că unul dintre părinți/reprezentatul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
• certificate de naștere frați/surori în cazul familiilor numeroase (3 sau mai mulți copii);
• alte documente, după caz.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului şcolar, următoarele documente:

• a) adeverinţă de la medicul de familie în care se menţionează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverinţa este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învăţământ;

• b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului înainte de a începe frecventarea unităţii.

ETAPA DE REÎSNCRIERI

20-24 MAI 2024

Sunt reîscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar current și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinți/reprezentanții legali printr-o cerere scrisă.
Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri-24 mai 2024, ora 14.

ETAPA I (27 mai-14 iunie 2024):

27-31 MAI 2024 (colectare cereri)

3-5 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza I – prima optiune)

 6-10 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza a II-a – a doua optiune)

 11-12 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza a III-a – a treia optiune)

Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor despuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri-14 iunie 2024, ora 14.

ETAPA II ( 17 iunie-05 iulie 2024):

17-21 IUNIE 2024 (COLECTAREA CERERILOR)

24-26 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza I – prima optiune)

27 iunie-1 iulie 2024 (procesarea cererilor din faza a II-a – a doua optiune)

2-4 iulie 2024 (procesarea cererilor din faza a III-a – a treia optiune)

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa a doua etapa de inscrieri 5 iulie 2024, ora 14.00

ETAPA DE AJUSTĂRI

19-29 AUGUST 2024

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere dupa etapa de ajustari 30 august 2024, ora 14.00

DE REȚINUT!

Sistemul NU PERMITE înscrierea la mai multe unități de învățământ: Dosarul de înscriere se depune la o singură unitate de învățământ ( cea la care doriți înscrierea), iar pe cerere se adaugă alte două opțiuni/grădinițe. Numărul exact de locuri rămase libere urmând a fi afișat după finalizarea reînscrierilor.

PROGRAM ÎNSCRIERI:

LUNI-VINERI  ORELE 8:30-11:30  ȘI 13:30-17:30

ÎNSCRIERE NIVEL ANTEPREȘCOLAR/PREȘCOLAR VOR AVEA LOC  LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2, TÂRGOVIȘTE, NIVEL ANTEPREȘCOLAR- STR. RADU VĂRZARU ARMAȘU,9A, TÂRGOVIȘTE

PLANUL DE ȘCOLARIZARE
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Nivel antepreșcolar

Unitatea de învățământ

Alternativă educațională

Limbă de predare

Formă de învățământ

Tip predare

Grupa

Număr grupe

Număr preșcolari

GPP NR.2 TÂRGOVIȘTE

Tradițional

Limba română

Prelungit

Normal

Grupa mare

3

60

GPP NR.2 TÂRGOVIȘTE

Tradițional

Limba română

Prelungit

Normal

Grupa mijlocie

2

30

Nivel preșcolar

Unitatea de învățământ

Alternativă educațională

Limbă de predare

Formă de învățământ

Tip predare

Grupa

Număr grupe

Număr preșcolari

GPP NR.2 TÂRGOVIȘTE

Tradițional

Limba română

Prelungit

Normal

Grupa mică

1

20

GPP NR.2 TÂRGOVIȘTE

Step by Step

Limba română

Prelungit

Normal

Grupa mică

1

20

GPP NR.2 TÂRGOVIȘTE

Tradițional

Limba română

Prelungit

Normal

Grupa mijlocie

1

23

GPN NR.5 TÂRGOVIȘTE

Tradițional

Limba română

Normal

Normal

Grupa mare

1

23

GPN NR.5 TÂRGOVIȘTE

Tradițional

Limba română

Normal

Normal

Grupa mijlocie

1

23

GPN NR.4 TÂRGOVIȘTE

Tradițional

Limba română

Normal

Normal

Grupa mare

1

23

GPP NR.2 TÂRGOVIȘTE

Step by Step

Limba română

Prelungit

Normal

Grupa mare

1

23

GPP NR.2 TÂRGOVIȘTE

Tradițional

Limba română

Prelungit

Normal

Grupa mare

2

46

GPN NR.4 TÂRGOVIȘTE

Tradițional

Limba română

Normal

Normal

Grupa mijlocie

1

23

GPP NR.2 TÂRGOVIȘTE

Step by Step

Limba română

Prelungit

Normal

Grupa mijlocie

1

23